Архива за

Веб-мапирање

Geopois.com - Што е тоа?

Неодамна разговаравме со Хавиер Габас Хименез, инженер за геоматика и топографија, магистер по геодезија и картографија - Политехничкиот универзитет во Мадрид и еден од претставниците на Geopois.com. Сакавме да ги добиеме од прва рака сите информации за Geopois, кои почнаа да се познаваат уште од 2018 година. Започнавме со едноставно прашање, Што е Geopois.com ?,,