gtools - UTM географски координати Погледнете го примерот со инструкции овде.