Архива за

OpenLayers

Вистинската големина на земјите

thetruesize.com е интересна страница, во која земјите можат да се наоѓаат на гледачот на GoogleMaps. Со влечење на објектите, можете да видите како се искривуваат земјите со разликата во географската ширина. Како што е прикажано на сликата, цилиндричната проекција, кога се обидува да направи проекција на авион, ја принудува ...

OpenGeo Suite: одличен пример за ГИС софтверски размислувања за слабостите на OSGeo моделот

qgis geoserver
Денес, барем во геопросторното опкружување, секој професионалец со неутрален ум препознава дека софтверот со отворен извор е исто толку зрел како и комерцијалниот софтвер и на некој начин е супериорен. Стратегијата за стандарди работеше многу добро. Иако нејзиниот биланс на ажурирање е сомнителен наспроти енергијата што ја бара ...