Архива за

OpenLayers

Вистинската големина на земјите

thetruesize.com е интересна страница, каде што можете да ги лоцирате земјите во гледачот на GoogleMaps. Кога ги влечете објектите, можете да видите како се искривуваат земјите со разликата во ширина. Како што е прикажано на сликата, цилиндричната проекција, кога се обидува да направи проекција на авион, ги принудува ...

OpenGeo Suite: одличен пример за ГИС софтверски размислувања за слабостите на OSGeo моделот

qgis geoserver
Денес, барем во геопросторни средина, секое професионално со неутрален размислување признава дека софтверот со отворен код е како зрели како комерцијален софтвер, и на некој начин се чувствувате. Стратегијата на стандардите работеше многу добро. Иако е под знак прашалник за ажурирање баланс на потребната енергија ...