Архива за

AutoCAD 2015

Увоз точки и за генерирање на дигитален модел на теренот во CAD датотеки

Иако она што нè интересира на крајот на таквата вежба е да генерираме пресеци долж оската на линијата, да ги пресметаме обемот на сече, насипот или истите профили, во овој дел ќе видиме генерација на моделот на дигитални терени од моментот за увоз на поени, така што ...

AutoCAD 2016. Крајот на вечен лиценци.

Како природен тренд на оваа глобализирана, меѓусебно поврзана и речиси непредвидлива еволуција, софтверот престанува да биде кутија производ и да стане услуга. AutoDesk не е исклучок што веќе го гледаме со Adobe, Bentley Systems, Corel, за да именува неколку. AutoDesk објави дека оваа година 2015 ќе биде последен ...

Просторни Менаџер: Управување со просторни податоци ефикасно, дури и од AutoCAD

простор менаџер CAD

Менаџер на простори е апликација за управување со просторни податоци, која работи самостојно. Исто така, има додаток кој дава геопросторни способности на AutoCAD.