Архива за

BlockChain

Bitcoin blockchain и се примени на Управата за земјиште

На конгресот за информатичка технологија ми пријде уредникот на едно списание, кој ме праша за примената на овој вид технологија во областа на регистрација на имот, катастар и администрација на имот воопшто. Разговорот беше повеќе од интересен, иако малку се изненадив што ме праша, со оглед на ...