Архива за

BlockChain

Bitcoin blockchain и се примени на Управата за земјиште

На конгресот на информатичките технологии ми се обрати уредникот на едно списание кое ме консултираше за примената на овој вид технологии во областа на катастарот, катастарот и имотот. Разговорот беше повеќе од интересен, иако бев малку изненаден да ме праша, имајќи предвид ...