Архива за

GeoServer

Мигрирање на геопросторна платформа 10 години подоцна - Microstation Geographics - Oracle Spatial

Приватен слободен софтвер
Ова е заеднички предизвик за многу катастарски или картографски проекти, кои во периодот 2000-2010 година ја интегрираа Microstation Geographics како мотор за просторни податоци, имајќи ги предвид следниве причини: Управување со арх-јазлите беше и продолжува да биде многу практично, за катастарски проекти . DGN е привлечна алтернатива, со оглед на неговото верзионирање во истата датотека, ...

OpenGeo Suite: одличен пример за ГИС софтверски размислувања за слабостите на OSGeo моделот

qgis geoserver
Денес, барем во геопросторното опкружување, секој професионалец со неутрален ум препознава дека софтверот со отворен извор е исто толку зрел како и комерцијалниот софтвер и на некој начин е супериорен. Стратегијата за стандарди работеше многу добро. Иако нејзиниот биланс на ажурирање е сомнителен наспроти енергијата што ја бара ...