Архива за

GeoServer

Миграција на 10 геопросторни платформи години подоцна - геостатика на микростаниците - Oracle Spatial

Приватен слободен софтвер
Ова е заеднички предизвик за многу проекти за катастар и картографија, кои во 2000 2010 време-интегрирана Microstation geographics како мотор на просторни податоци, со оглед на причините како што следува: лак-јазол беше управување и продолжува да биде исклучително практични за катастарските проекти . DGN е атрактивна алтернатива, со оглед на нејзината верзија во иста датотека, ...

OpenGeo Suite: одличен пример за ГИС софтверски размислувања за слабостите на OSGeo моделот

qgis geoserver
Денес, барем во геопросторни средина, секое професионално со неутрален размислување признава дека софтверот со отворен код е како зрели како комерцијален софтвер, и на некој начин се чувствувате. Стратегијата на стандардите работеше многу добро. Иако е под знак прашалник за ажурирање баланс на потребната енергија ...