Архива за

PostGIS

OpenGeo Suite: одличен пример за ГИС софтверски размислувања за слабостите на OSGeo моделот

qgis geoserver
Денес, барем во геопросторни средина, секое професионално со неутрален размислување признава дека софтверот со отворен код е како зрели како комерцијален софтвер, и на некој начин се чувствувате. Стратегијата на стандардите работеше многу добро. Иако е под знак прашалник за ажурирање баланс на потребната енергија ...