Регистрација на настани

Андија геоматика 2020

Понеделник, јуни 8, 2020 - вторник, јуни 9, 2020

12: 00am - 12: 00am

ГЕОМАТИКА АНДИНА е средба на професионалци кои работат во премер, управување и обработка на гео-информации во Колумбија и регионот на Андите. Овој саем-конгрес собира повеќе од професионални корисници на 500 од приватниот и јавниот сектор со водечките технолошки компании поврзани со различните дисциплини во рамките на геоматиката, како што се топографија, геодезија, гео-просторно складирање на податоци и анализа, картографија, фотограметрија и ГИС географски информациски системи меѓу другите.

Локација на настанот


Богота

Надоместоци за настан

БЕСПЛАТНО