Архива за

IntelliCAD

IntelliCAD CAD софтвер. CAD алтернатива

BitCAD, поевтин AutoCAD

BitCAD е една од многуте алтернативи што излегуваат од иницијативата IntelliCAD, што ви овозможува да имате CAD алатка, исто како што работи AutoCAD, но со ниска цена. IntelliCAD беше основачка организација на Open Design Alliance, создадена за промовирање на компјутерски потпомогната дизајн околина чие најголемо влијание беше принудувањето на AutoDesk да

Критериуми за избор на ГИС / CAD решенија

Денес беше денот што морав да го изложам во текот на катастарот на недвижнини на Боливија. Темата е ориентирана на рефлексија за тоа како да се избере компјутерска алатка за геоматски развој. Ова е графиконот што го користев, а фокусот ми беше анализа на контекстот каде чекаме ...

Увоз на табели од Excel за да AutoCAD или Microstation

Не зборувам за увоз на податоци а, порано зборувавме за тоа; Сега зборувам за увоз на целосна табела со текст прилагоден на ќелиите, вметнати слики и посебни карактеристики на Excel, со опсези од различни листови и кои истовремено можат да се ажурираат на двата начина. Претходно, за да направите табели во AutoCAD ве ...