Архива за

Microstation-Bentley

Бентли инженеринг и ГИС алатки

ГИС платформи кои ги искористат предностите?

Тешко е да се остави многу платформи што постојат, но за овој преглед ќе ги користиме оние што Microsoft неодамна ги смета за сојузници во компатибилноста со SQL Server 2008. Важно е да се спомене ова отворање на Microsoft SQL Server на новите партнери, а потоа овозможува ракување со просторни податоци на мајчин начин; ова пред само ...

Картеграфот нема креативност?

Се чини дека картографите не се само лоши дизајнери на слики, туку и лоши плагијатори. Во двата примери, случајот Манифолд во својата верзија 7 изгледа дека користел некои прозорци и само ги сменил боите. Недостатоци е дека Тенеси титаните исто така го направија случајот ...

Како georeferenced orthophotos во Google Earth

Јас претходно разговарав за тоа како да геореференциските карти во Google Earth, сега ќе видиме како го правиме истото со ортофото. Разбирање со ортофото, орторектифицирана слика, од која ја познаваме нејзината геореференција. Google Earth бара четири податоци, кои одговараат на центрите на секоја страна од ортофото (види долу слика), многумина веруваат дека ...